Avís legal


MOLI PARK HOTEL S.L
Domicili social: Carretera Les Escaules s/n.
17706 - Pont de Molins (Girona)
info@hotelelmoli.es

Protecció de dades de caràcter personal
D´acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant "LOPD"), Moli Park Hotel S.L. informa als seus clients que totes les dades de caràcter personal que ens proporcionen són incorporades en un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Moli Park Hotel S.L.

Moli Park Hotel S.L. farà servir les dades de caràcter personal recollides per gestionar els serveis que ofereix, realitzar tasques administratives, així com remetre informació als seus clients via ordinària o electrònica, sobre els serveis que puguin ser del seu interès. El consentimient que vostè atorga per tal que Moli Park Hotel S.L. tracti les seves dades personals i les comuniqui a terceres entitats té caràcter revocable.

Moli Park Hotel S.L. garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal que són objecte de tractament, donat que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat que estableix l'article 9 *LOPD, i que són desenvolupades pel reial decret 994/1999, d´11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a Moli park hotel s.l, eviten l'alteració i la pèrdua, així com el tractament i l´ús no autoritzat de les dades de caràcter personal de les quals és responsable.

L'emplenament dels formularis o qüestionaris plantejats per formalitzar qualsevol relació amb Moli Park Hotel S.L. és obligatoria, i el fet de no facilitar certes dades per part de l´usuari podrà comportar la impossibilitat de contractar els serveis.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, d'acord amb les condicions establertes a la LOPD, adreçant la seva sol·licitud a: info@hotelelmoli.es o bé per correu ordinari al domicili social ubicat a: Carretera Les Escaules s/n, 17706 - Pont de Molins (Girona).